Schakelinstallaties

Schakelinstallaties creëren beslissende voorwaarden voor de probleemloze werking van MSR- en automatiseringstechniek. Met de modernste 3E-engineering-tools ontwikkelen, monteren bedraden hoog gekwalificeerde medewerkers bij ons op maat gemaakte installaties. Wij kopen alle componenten van bekende fabrikanten, rekening houdend met de VDE-bepalingen en de EMV-richtlijnen (DIN EN 61439 / VDE 0660-600). Bij de bouw van schakelinstallaties mikken we op gestandaardiseerde projecterings- en montageprocessen - uiterst voordelig en effectief. Bij elke installatie wordt een testprotocol gevoegd dat de onberispelijke werking en oplevering bevestigt.

Motor-/schakelapparaatcombinaties

Motor-/schakelapparaatcombinaties dinen voor het beschermen en schakelen van motoren vanuit een centraal punt. Deze elektrische onderdelen bevatten gecoördineerde  schakel- en beschermapparaten en hulpapparaten voor het besturen en melden. Als deze in de steektechniek worden uitgevoerd, worden deze ook in de omgangstaal MCC (Motor Control Cabinet) genoemd. Door het gebruik van motor-/schakelkastcombinaties verlengt u de levensduur van uw aandrijvingen en verlaagt u de onderhouds- en bedrijfskosten.

MSR-schakelapparaatcombinatie (CC)

Om installaties en processen in industriebedrijven te kunnen besturen, meten en regelen worden gewoonlijk combinaties van schakelapparaten gebruikt. Deze gecombineerde apparaten zijn in compacte schakelkasten geplaatst. Schakelapparaatcombinaties zijn zeer flexibel inzetbaar. Daarmee bereiken onze klanten een hoge flexibiliteit bij automatiseringsvereisten.

Laagspanningsonderverdeling

In onderverdelingen (LSOV) worden alle elektrische veiligheidsinrichtingen ondergebracht. Ze vormen een verbindingsschakel tussen de laagspanningshoofdverdeling en de verbruikers. In grotere gebouwen en industriebedrijven zijn minstens bijkomende onder- en groepsverdelingen voorhanden die eveneens via de LSOV van stroom worden voorzien. We integreren in de onderverdelingen stuureenheden die elektrische energie volgens de behoeften schakelen en optimaliseren. Onze klanten werken niet alleen voordeliger en besparen energie, maar verlengen ook de levensduur van hun installaties.

Laagspanningshoofdverdeling

De laagspanningshoofdverdeling (LSHV) dient als centraal punt voor de stroomvoorziening van een gebouw. In de regel komt hun spanning via een voorgeschakelde MS/LS-transformator uit het officiële net. Via de die laagspanningshoogverdeling worden nageschakelde subverdelingen verzorgd. We leveren laagspanningsverdelingen tot 4.000A. Moeten installatie onderbrekingsvrij zijn, dan bouwen wij die voor u redundante op.

MSR-schakelapparaatcombinatie in ATEX-uitvoering

Voor het gebruik van schakelapparaatcombinaties voor het meten, besturen en regelen in explosiegevaarlijke omgevingen fabriceren we de installaties met overeenkomstige ATEX-toelating voor de stof-ex zone 22 e de gas-ex zone 2. We installeren al jarenlang elektrotechnische installaties op deze veiligheidsrelevante plaatsen. U profiteert van onze knowhow en kunt rekenen op een maximale bescherming.  

Referenties

Wilt u referenties?

Neem contact met ons op. Wij informeren u over actuele projecten in dit vakgebied.