Gebouwautomatisering

Alles wat in gebouwen, van kantoorcomplex en fabrieksinstallaties tot het woonpark met elektrische energie kan worden geschakeld, gestuurd, gezekerd en verlicht, wordt door ons gepland, geïnstalleerd en onderhouden. Klassieke elektro-installaties verbinden we met de modernste, toekomstgerichte technologieën. Een belangrijk aspect  daarbij is de energetische optimalisering, zodat uw stroomfactuur geen hoger bedrag vertoont dan noodzakelijk.

Brandmeldinstallaties

Het tijdig herkenen van een ontstaande brand en het alarm betrouwbaar activeren – dat is  de taak van een brandmeldinstallatie (BMA). We bieden u betrouwbare brandmeldsystemen die branden vroegtijd vaststellen en voorgeprogrammeerde functies activeren. Onze brandmeldinstallaties beschermen tegen brand, rook en koolmonoxide en verhinderen dat mensen gevaar lopen en dat materiële waarde en  productie-inrichtingen beschadigd worden. We zijn VdS-gecertificeerd en VdS-oprichters voor brandmeldinstallaties.

Inbraakmeldinstallaties

Het aantal inbraken neemt al jarenlang toe - zowel in particuliere woningen als in in bedrijven en winkels. Daarom moet ieder nadenken over het thema van de inbraakbescherming. Belangrijk daarbij is het juiste veiligheidsconcept. Als VdS-oprichter voor inbraakmeldinstallaties (EMA) plannen we speciaal volgens uw wensen. Onze installaties bieden de hoogste veiligheidsstandaard en zijn modulair opgebouwd, zodat ze stap voor stap met u kunnen meegroeien.

Toegangsystemen

In veel bereiken hebben onbevoegde personen niets te zoeken. Voor de toegangscontrole bieden we verschillende systemen die garanderen dat alleen bevoegde personen toegang verkrijgen tot bepaalde bereiken of gebouwen. Onze systemen voor toegangscontrole verhinderen economische schade door  diefstal, vandalisme of spionage.

Onze specifieke knowhow

 • Combinatie met tijdregistratiesystemen
 • Verschillende identificatie- en vertificatiesystemen
 • Verbinding met inbraakmeldinstallaties

Videotechniek

Videocontrole is een belangrijk bestanddeel van de veiligheidstechniek. Studies tonen aan dat alleen al de aanwezigheid van een videocamera ongewenste gasten kan afschrikken. Maar ook bij inbraken of materiële beschadigingen wordt alles door de opnamen sneller duidelijk.

Onze specifieke knowhow

 • Videocontrole als bestanddeel van een uniform veiligheidsconcept
 • Bewakingscaera‘s voor verschillende taken
 • Videobewakingssystemen

Verlichtingssystemen

In de lichttechniek steekt een bijzonder hoog potentieel voor energie-efficiënt en rendabel werken. Dat gebruiken we bij de planning van individuele verlichtingsconcepten. We hechten daarbij niet alleen waarde aan de hoogste kwaliteit, maar ook aan het design en de functionaliteit van de producten.

Onze specifieke knowhow:

 • Technische verlichting, bijv. kantoren, hallen, gastronomie, hotels
 • Energie-efficiënte verlichting, biiv. LED-techniek
 • Verlichtingsbesturing per KNXBussysteem of Dali-standaard
 • Buitenverlichting
 • Straatverlichting
 • Veiligheidsverlichting
 • Shop-verlichting
 • Designverlichting
 • Evenementverlichting

Gebouwbesturing

Moderne gebouwtechniek staat voor een gecontroleerde besturing van uw woon- en werkwereld en biedt alle denkbare comfort. Of het nu gaat om klimaat, licht, veiligheid of energiebeheer - alles wordt intelligent met elkaar verbonden en kan comfortabel worden bediend. Met een energie-efficiënte en duurzame gebouwautomatisering kunt u uw bedrijfskosten aanzienlijk reduceren. Ongeacht of het nu gaat om nieuwbouw, bestaande gebouwen, productiehallen of kantoorgebouwen.

Onze specifieke knowhow:

 • Kamerverlichting
 • Jaloeziebesturing
 • Kamerklimaatregeling
 • Energiebeheer
 • Installaties en procescontrole
 • Gebouwautomatisering / visualisering

Referenties

Wilt u referenties?

Neem contact met ons op. Wij informeren u over actuele projecten in dit vakgebied.