Energiebeheer

Hogere efficiëntie, lagere energiekosten - dat is waar het bij energiebeheer om draait. Op deze manier kunnen bedrijven het energieverbruik snel met 30 procent en meer verminderen, ongeacht de branche en de bedrijfsgrootte. Wij adviseren u en maken energiebesparingsmogelijkheden zichtbaar. Wij ondersteunen u bij het opzetten van oplossingen voor energiemonitoring en helpen bij het genereren van financieringsmogelijkheden. Ons aanbod omvat ook de introductie, implementatie en ondersteuning van energiebeheersystemen en energieaudits. Met certificering voldoet u niet alleen aan de wettelijke eisen, maar versterkt u ook uw concurrentiepositie en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Energie-advisering

Het energieverbruik van bedrijven neemt gestaag toe. Hier ligt een enorm besparingspotentieel. Als elektrotechnici weten we aan welke knoppen je moet draaien om energiezuinig te werken en tegelijkertijd het ecologisch evenwicht te bevorderen. Veel van uw investeringen worden ondersteund door de staat. Om ervoor te zorgen dat u geen financieringsmogelijkheden mist, werken wij samen met het bedrijf fidelus Consulting, dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van investeringsprojecten en zich richt op het genereren van niet-terug te betalen investeringssubsidies. En nog het beste: Omdat fidelus alleen succesgerelateerd werkt, loopt u geen kostenrisico.

Energiebeheersysteem

Ons energiebeheersysteem SCHULZ EMS neemt alle taken over om uw energieverbruik volledig automatisch te optimaliseren. Het garandeert de totale analyse, evaluatie en observatie van de energetische situatie en implementeert professionele energiebeheersing in uw bedrijf. Door alle processen en energieverbruik met elkaar te verbinden, kunnen energieverbruikers die niet nodig zijn automatisch worden uitgezet en uitgeschakeld. Het SCHULZ EMS is verkrijgbaar als module in ons productionstar® procesbesturingssysteem of als stand-alone oplossing. Met ons energiebeheersysteem voldoet u aan de eisen van een certificering volgens DIN EN ISO 50001. Wij begeleiden u hierbij.

Energiemonitoring

Met ons energiemonitoringsysteem profiteert u van een professionele totaaloplossing voor het analyseren, evalueren en monitoren van uw energetische situatie. Hierdoor wordt al het energieverbruik inzichtelijk en eventuele besparingen zichtbaar. Energiemonitoring is een nuttig hulpmiddel voor audits volgens DIN EN 16247-1 en een belangrijk onderdeel van een energiebeheersysteem. Met behulp van verschillende softwarefuncties kunt u uw energiegegevens op verschillende niveaus bepalen en vastleggen en kosten direct toewijzen aan de juiste kostenplaatsen. Energiemonitoring kan via verschillende interfaces worden geïntegreerd in bestaande ERP-systemen, gebouwbeheersystemen, procesbesturingssystemen, enz.

Energie audit / certificering

Bedrijven die de drempel voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) overschrijden, hebben de keuze tussen een vierjaarlijkse energieaudit volgens DIN EN 16247-1 of een gecertificeerd energiebeheersysteem volgens DIN EN ISO 50001. Wij adviseren u welk alternatief voor u voordeliger is, implementeren de benodigde systemen en begeleiden u tijdens het gehele audit- en certificeringsproces. Door de PDCA-beheercyclus (Plan - Do - Check - Act) toe te passen, kan het energieverbruik in uw bedrijf systematisch en continu worden verminderd. Dit omvat het bepalen van verbruikswaarden en kosten evenals het verwerven van kennis voor productie-optimalisatie en het implementeren van de daaruit volgende maatregelen.

Referenties

Wilt u referenties?

Neem contact met ons op. Wij informeren u over actuele projecten in dit vakgebied.