Controletechniek

In geautomatiseerde en sterk productieve fabricageprocessen speelt de permanente controle van de kwaliteit een uiterst belangrijke rol. Daarbij bieden wij met het oog op een gelijkblijvende productkwaliteit en de betrouwbare werking van installaties en machines verschillende testsystemen.

Installaties voor de controle van de dichtheid

Voor de ontwikkeling en fabricage van voertuigen en voor de kwaliteitswaarborging zijn verschillende proefbanken en proeftechnieken beschikbaar. Voor deze installatie bieden onze besturingprogramma‘s optimale procedures. De dichtheid van voertuigen stellen we met speciale installaties vast die regenneerslag onder verschillende omstandigheden simuleren. De ontwikkelingsafdeling en de productie bevatten belangrijke gegevens over de dichtheid van de voertuigen.

 

Onze specifieke knowhow:

  • Praktijkbeproefde techniek
  • Herken zwakke punten al tijdens de ontwikkelingsfase
  • Snel opsporen van lekkages
  • Simulatie van alle neerslagomstandigheden
  • De complete beregening (zijden, dak, ondergrond)
  • Speciale controles (hogedruk, vlakstraal, puntstraal, zwelwater, gedrag in diverse landschapvormen)

Meetsystemen

In de automobielproductie   zijn verschillende meetsystemen standaard. Wij concentreren ons daarbij niet alleen op de kwaliteitscon(trole met installat ies voor de meting van spleten en de overgang, maar ook op de controle van de correcte onderdeelpositie en onderdeelaanwezigheid.

Elektrische controle (Hoogspanning/laagspanning)

Om de veiligheid en de goede werking te waarborgen moeten vele artikels van de elektrobranche elektrisch worden gest voordat ze in de handel komen. Wij ontwikkelen installaties die deze taak automatisch tijdens het productieproces afhandelen. Zo kan bijvv. worden gecontroleerd of er voldoende isolatie is bij hogevoltproducten (HV) dn wel of in het lagevoltbedrijf (NV) alles aan de vereisten en de kwaliteitsnorm voldoet. Door de kwaliteitscontrole tijdens de fabricage hebt u een duidelijke tijdswinst en optimaliseert u uw bedrijfsverloop.

Tuimelkringcontrole

Door de controle van de tuimelkring wordt de juiste positie van stekkers en pinnen bepaald. Wij monteren moderne sensoren zoals Vision-systemen  in onze installaties die tijdens de fabricage al voor de nodige controle zorgen. Daardoor wordt een hoge kwaliteit van de producten veiliggesteld en wordt afval tot een minimum gereduceerd. Onze klanten benutten de installaties beter en beperken hun bedrijfskosten.

Camerasystemen

Om ervoor te zorgen dat onze installaties voor het lassen, schroeven, kleven, nieten, stansen etc. probleemloos werken, is een permanente kwaliteitscontrole noodzakelijk. Daarvoor maken we gebruik van onder meer optisch-visuele systemen. Wij bouwen en monteren camerasystemen die het proces bewaken en regelen. Deze techniek is geïntegreerd in intelligente besturingssoftware en zorgt voor een efficiënt verloop van het bedrijfsproces. U bespaart afval en onnodige leegkosten.

Thermografie

Infrarood-thermografie wordt gebruikt om elektrotechnische componenten te inspecteren en te controleren, tot de controle van bouwfyisica en warmte-iosolatie van gebouwen. Nagenoeg elk bedrijfsmiddel dat stroom verbruikt of mechanisch vermogen overdraagt, wordt heet voor een storing optreedt. Met de thermografie kunnen we problemen preventief effectief, snel en veilig herkennen, voor de installatie uitvalt of een brand ontstaat. Inspecties kunnen al tijdens het lopende bedrijf veilig worden uitgevoerd. Dat bespaart kosten en tijd.

Teststanden

Bij de voertuigontwikkeling en de productie in de automobielindustrie worden voor de kwaliteitswaarborging en de kwaliteitscontrole verschillende proefbanken of proeftechnieken gebruikt. Voor de oppervlaktecontrole, maar ook voor klassieke chassis- of roltestbanken wordt alles door ons geautomatiseerd. Onze besturingssystemen bieden optimale procesverlopen - efficiënt en veilig.

Referenties

Wilt u referenties?

Neem contact met ons op. Wij informeren u over actuele projecten in dit vakgebied.