Visualisering lactose-productie

Land
Noorwegen
Range

Visualisering voor WPC80 en lactoseproductie

  • TVR-verdamper
  • MVR-verdamper
  • Kristaliseringstanks
  • Sproeidroger WPC80
  • Sproeidroger voor permeaat
  • CIP-station
  • Waterspaarsysteem

Het besturingssysteem is gebaseerd op de  Siemens-componenten: S7-400 en SCADA Wonderware systeemplatform, client-server-architectuur

Disciplines
Elektrotechniek
Informatica
Solutions
Contact
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786