Besturingssysteem voor de waterproductie

Land
Polen
Range

Een van de grootste installaties in Europa van deze aard. Tot de installatie behoren 20 grote zand- en koolfilters, een ventilator, een pompeenheid en de machine-uitrusting voor de waterbereiding.

De regelkring is gebaseerd op de Siemens-componenten: S7-300, SCADA: Wizon 2 stations.

Disciplines
Elektrotechniek
Informatica
Solutions
Contact
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786