Besturingssysteem voor de bereidingsinstallatie

Land
Polen
Range

Geautomatiseerd besturings- en visualisatiesysteem voor een groot deel (zonder biologie) en een voor meerdere jaren gebouwde grote bereidingsinstallatie. Hiertoe behoren meerdere besturingseenheden, bediendisplays en besturingsruimtes (centrale, motorruimte en afwater-pompeenheid).

  • Tralierooster en ontzander
  • Motorruimte en 6 fermenteerkamers
  • Verzamelcontainer voor restanten
  • Tussengeschakelde pompeenheden

Het besturingssysteem is gebaseerd op de Siemens-componenten S5-100, S7-300/400, SCADA: IGSS.

Dataoverdracht: Profibus, Ethernet en via lichtgolfgeleider

Disciplines
Elektrotechniek
Informatica
Solutions
Contact
SCHULZ INFOPROD Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
PL-60-118 Poznan
Tel. +48 61 8650784
Fax +48 61 8650786