Gegevensbescherming/Disclaimer

 1. Aansprakelijkheidsbeperking
  De uitgever is verantwoordeijk voor dit informatie-aanbod. De informatie op deze website werd met grote zorg samengesteld. Er kan echter geen garantie worden gegeven betreffende de juistheid of volledigheid. Om die reden is elke aansprakelijkheid voor eventuele schade in verband met het gebruik van het informatieaanbod uitgesloten. Door het gebruik van deze website komt geen enkel contractuele verhouding tussen de gebruiker en de aanbieder/uitgever tot stand.
   
 2. Aanwijzing betreffende het auteursrecht
  De volledige inhoud van deze website is aan het auteursrecht onderhevig. Ongeoorloofd gebruik, reproductie of weergave van de inhoud of delen van de inhoud is verboden. Om toelating te vragen betreffende het gebruik van de inhoud, kunt u zich tot de uitgever wenden.
   
 3. Verwijzing naar externe links
  Voor zover van deze website links gelegd worden naar andere websites, wordt erop gewezen dat er geen invloed bestaat op de vormgeving en de inhoud van de gekoppelde websites en dat hun inhoud niet tot eigen inhoud wordt gemaakt. Dit geldt voor alle op deze website aangebrachte externe links en voor alle inhoud van de pagina‘s waarnaar reclamemiddelen (bijv. banners, tekstadvertenties, videopresentaties) leiden. Voor gekoppelde websites geldt dat onwettige inhoud op het tijdstip van de koppeling niet herkenbaar was. De links worden geregeld op onwettige inhoud gecontroleerd en worden bij rechtsschennis onmiddellijk verwijderd.
   
 4. Info betreffende de gegevensbescherming
  a) Algemeen
  Uw persoonsgerelateerde gegevens (bijv. aanspreking, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons volgens de voorschriften van het Duitse recht op de gegevensbescherming verwerkt. De navolgende voorschriften informeren u over de wijze, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens. Deze verklaring betreffende de gegevensbescherming heeft alleen betrekking op onze websites. Als u via links op onze websites doorverwezen wordt naar andere websites , informeren wij u daar over de betreffende omgang met uw gegevens.

  b) Inventarisgegevens
  • Uw persoonsgebonden gegevens, in zoverre deze nodig zijn voor de motivering, de inhoudelijke vormgeving of wijziging van de contractuele verhoudingen (bestandsgegevens), worden uitsluitend gebruik voor de afhandeling van het contract. Zo moet bijv. voor de levering van de goederen uw naam en uw adres aan de leverancier van de goederen worden doorgegeven.
    
  • Zonder uw uitdrukkelijk akkoord of zonder wettelijke basis zullen uw persoonsgebonden persoonsgegevens niet doorgegeven worden aan derden die niets met de contractuele afhandeling te maken hebben. Na een volledige contractuele afhandeling worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd. Na afloop van de fiscale voorschriften en de voorschriften van het handelsrecht worden deze gegevens verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt toegestemd in een verder gebruik.
    
  c) Gebruik van Google Analytics
  Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden die op een computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel op een server van Google in de VSA overgedragen en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen van het verdrag over de Europese Economische ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige P-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. de IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere, met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverleningen tegenover de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van Cookies door een overeenkomstige instelling van uw Browser-software verhinderen; wij wijzen er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat u niet alle functies van die website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door cookies aangemaakte gegevens betreffende het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door google verhinderen door op de volgende link de browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
   

  d) Overige
  Voor zover op deze website persoonsgerelateerde gegevens (naam, adres, e-mailadres etc.) worden gevraagd, gebeurt dit met het vrijwillige akkoord van de gebruiker en met zijn kennis ervan. In dit verband wordt erop gewezen dat de overdracht van persoonsgerelateerde gegevens via het internet (contactformulier en sollicitatieformulier) via een gecodeerde verbinding (SSL) gebeurt.