Procesindustrie

De procesindustrie is een zeer uitgebreid veld met ondernemingen uit de meest uieenlopende bereiken. In de meeste daarvan zijn we thuis als het gaat om de omzetting van duurzame automatiseringsoplossingen. In het tijdperk van de productieprocessen die via een netwerk zijn verbonden, spelen naast de wettelijke regelingen hier ook de steeds sneller toenemende vereisten inzake flexibiliteit en individualiteit een grote rol. Met de ons eigen combinaties van de drie disciplines van de automatiseringstechniek bieden we onze klanten waarom een aanzienlijk competitief voordeel.

Voedings- en genotsmiddelen

Ongeacht of het nu gaat om zuivelfabrieken, koffiebranderijen, de industrie voor fijne eetwaren of de drankindustrie. Met onze knowhow en een schat aan ervaring uit de meest uiteenlopende branches bieden we onze klanten innovatieve proceduretechniek die rekening houdt met de reglementeringen van de branche, veilige processen garandeert en individueel op de klant afgestemde oplossingen biedt.

Bakwarenproducenten

Volgens de wettelijke vereisten garanderen wij u de opstelling en evaluatie van alle relevante machinegegevens, rekening houdend met de beschikbaarheid van bijv. grondstoffen, bakvormen, personeel en filiaalbestellingen. Parameters zoals historische afzetcijfers, nabestellingen, ziekte-uitvallen, bakovenbenutting en tourplanning kunnen online in het productieproces worden opgenomen. Dit garandeert een optimale beschikbaarheid van de installatie en een naadloos overzicht en documentatie van de productie tot de toonbank. Uw eigen kwaliteitsmaatstaven en onze flexibliteit vormen de basis voor een alles omvattende en efficiënte productieplanning.

 • Hoge flexibiliteit en rendabiliteit, van de deegproductie tot het verkoopfiliaal
 • Kennis van alle productiegegevens zoals: Gewichten, temperaturen, tijden, vochtigheid, toleranties, etc.
 • Aanduiding en begeleiding van de individuele productiestappen op grote schermen
 • Geoptimaliseerde resourceplanning (grondstoffen, personeel, bestellingen, commisionering, enz..)
 • Tracking & Tracing (traceerbaarheid vooraf en achteraf van alle producten en ladingen)
 • Integratie van feedback-gegevens
 • Configureerbare documentatie en rapportering
 • Maximale beschikbaarheid van installaties en productkwaliteit

Melkverwerker

Melk behoort in Europa tot een sector van de land- en voedingseconomie met een bijzonder sterke omzet. De techniseringsgraad in de zuivelindustrie is daarbij zeer hoog en de automatisering speelt een grote rol. We hebben tot op heden veel projecten van de meest uiteenlopende omvang gerealiseerd. Van de kleine melkfabriek ter plaatse tot de internationale grote bedrijven met de meest uiteenlopende productspectrums. We kennen de proceduretechnische processen en leveren optimale oplossingen voor een volledig automatische procesbesturing.

Naar het artikel in onze bedrijfskrant>>

Fabrikant van babyvoeding

De fabricage van babyvoeding is onderhevig aan bijzonder wettelijke reglementeringen. Tijdens het hele fabricageproces moeten de hoogste hygiënische reglementeringen worden nageleefd. Met onze jarenlange ervaring in de levensmiddelenindustrie en de verwerkings- en productievoorschriften zijn we daarom een betrouwbare partner voor de automatisering van uw productieprocessen en stellen wij daarbij alle relevante productiegegevens voor een gangbare traceerbaarheid en documentatie ter beschikking.

Snoepgoedindustrie

Met een omzetaandeel van circa 10 % speelt de snoepgoedindustrie een grote rol in de voedingseconomie en behoort hier tot de belangrijkste industrietakken in Duitsland die in de laatste jaren een toenemende automatiseringsgraad ervaren heeft.  Met de modernste techniek creëren we optimale productieprocessen en leveren alles uit een hand – van bedrijfseigen besturingssysteem en besturingstechniek tot de bekabeling.

Drankindustrie

Voor ondernemingen van de drankindustrie optimaliseren wij procedures en automatiseren wij de meest uiteenlopende installaties. Het prestatiespectrum gaat over optische herkenningssystemen en speciale machines tot het afvullen, sorteren, uitsluizen en de kwaliteitswaarborging tot de service en de handel in onderdelen.

 • Planning en realisatie van sleutelklare installaties om het leeggoed te sorteren
 • Onderhoud, service, uitbreiding en optimalisering
 • Levering van onderdelen en vervangdelen, ook voor bestaande sorteerinstallaties
 • Omvangrijk onderdelenmagazijn voor een snelle vervanging van het materiaal
 • Lokale service en remote ondersteuning
 • Optische herkenningssystemen voor de identificatie en sortering van leeggoed, ook in bakken
 • Optische herkenningssystemen voor de kwaliteitswaarborging voor het vulpeil, het etiket, de sluiting etc.
 • Speciale machinebouw voor de drankindustrie
 • Technische modernisering van schakelinstallaties
 • Stijging van de energie-efficiëntie
 • Aanpassing van besturingen
 • Updates van besturingen S5 naar S7

Aardappelverwerkers

De aardappel is een hoofdvoedingsbestanddeel. Door haar worden meer dan 380 miljoen ton per jaar wereldwijd geoogst en een groot deel daarvan wordt verder verwerkt. Ongeacht of het nu gaat om de opslag van aardappelen of hun verwerking - ons prestatiespectrum gaat van netwerktechniek en schakelinstallaties, energiebeheersystemen tot de modernste procesbesturingssystemen en transportinstallaties..

Producenten van fijne eetwaren

Of het nu gaat om de visverwerking of de fabricage van slaatjes of fruitige sauzen - in de industrie van de fijne eetwaren hebben we al tal van projecten omgezet. Met ons uitgebreide oplossingsconcept creëren wij optimale werkprocessen voor meer efficiëntie en halen wij het maximum uit uw machines.

Koffie-industrie

Koffie is na aardolie wereldwijd het tweede belangrijkste handelsproduct. Het is niet alleen een stimulerend genotsmiddel, maar ook de lievelingsdrank van de Duitsers. Onze ervaringen in de koffie-industrie gaan terug tot de jaren 1970. Georiënteerd naar de strenge richtlijnen van de koffieproductie leveren wij de modernste elektro- en automatiseringstechniek van de hardwareplanning, de schakel- en besturingsinstallaties, de software-productie en de elektromontage tot de ondersteuning bij de inbedrijfstelling en de explosiebeveiligigd.

Moleneconomie

Alleen in Duitsland malen molen jaarlijks bijna negen miljoen ton tarwe, rogge en andere graangewassen. Daarbij speelt de veiligheid van de levensmiddelen een beslissende rol, want de verschillende bloemsoorten en andere maalresultaten zoals grof gemalen graan en gries zijn de basis van veel bakwaren en andere producten. Als ervaren kenners van deze branche automatiseren we alle fabricageprocessen en ontwikkelen we oplossingen om een gelijkblijvende kwaliteit te waarborgen. We houden elke processtap vast om alles tot in het laatste detail te kunnen traceren.  Van de goederenontvangst en de vermaling tot de opslag en de verzending bieden we oplossingen voor een optimaal bedrijfsverloop.

Vleesverwerkende industrie

De vleeswarenindustrie houdt zich bezig met het slachten en verwerken van vlees en worsten Al decennia lang ontwerpen we voor deze branche de meest uiteenlopende automatiseringsoplossingen Van de procestechniek via logistiek- en transportsystemen tot de reiniging van de afvoerlucht Onze systemen houden daarbij rekening met alle wettelijke voorschriften voor veilige levensmiddelen en garanderen een naadloze traceerbaarheid.

Mengvoer / Gewassen / Zaden

De besturing van lastgerichte procedures behoort tot de kerncompetenties van SCHULZ Systemtechnik. Meer dan 35 jaar ervaring maken ons daarom tot een competente en betrouwbare partner als het om automatiseringsoplossingen in de voermiddelindustrie gaat. We hebben de echte speurzin voor de individuele behoefte van onze klanten, weten wat er gaande is in de branche en worden altijd meteen weer geïnspireerd voor de realisatie van nieuwe oplossingen. Tot vandaag hebben we wereldwijd talrijke installaties van alle formaten geautomatiseerd - van de eenvoudige installatie met graansilo‘s tot complete fabrieken.

Meer informatie>>

Petfood

Hoogwaardig voer is een beslissende factor als het gaat om het welzijn en de gezondheid voor hond, kat en co. Rekening houdend met de internationaal geldende kwaliteitsnormen bieden wij automatiseringsoplossingen voor een intelligente besturing van uw processen die een traceerbaarheid op elk procesniveau en daarmee een hoge kwaliteit van uw producten waarborgen. Met onze energie-efficiënte systemen bevordert u bovendien uw competitiviteit, spaart u het milieu en kunt u ecologischer werken.

Chemie

Er is nauwelijks een andere branche waar betrouwbare meetwaren en een nauwkeurige besturing zo belangrijk zijn als in de chemische industrie. Wij sturen de productieprocessen van het laden en doseren tot de reactorprocessen puntnauwkeurig en zonder wrijvingsverliezen en garanderen zo een volledig automatische procescontrole. Installatie in stof-ex-zones en de fabricage van beschermde schakelinstallaties volgens ATEX-norm.

 • Speciale procesbesturingstechniek voor de vereisten in de chemische industrie
 • Modulair opgebouwd besturingssysteem voor individuele installaties en totale productie
 • Interface naar overkoepelende systemen
 • Volledig automatische procescontrole
 • Installatie in stof-ex-zones en de fabricage van beschermde schakelinstallaties volgens ATEX-norm

Farma

In de farmaceutische industrie komt het vooral aan op de naleving van de voorgeschreven hoeveelheden en de vaste bewerkingen. Ongeacht of het nu gaat om uperisatie of om de fabricage van extracten en drageerprocessen. We hebben ons gespecialiseerd in volledig automatische procesverlopen in de drogisterijsector.

 • Besturing van alle productieprocessen
 • Optimale afstemming van sensorsystemen en actuators
 • Modulair opgebouwde besturingstechniek voor een stapsgewijze automatisering
 • Controle van een constante temperatuur en doorstroomnauwkeurigheid
 • Gecertificeerd voor werken in het stof-Ex-bereik (ATEX)

Petrochemie

Bij de omgang met gassen en explosiegevaarlijke stoffen moeten de strengste veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. We hebben ons gespecialiseerd op deze werken in procestechnische installaties en ex-omgevingen. Onze focus: De installatie van elektrotechnische installaties voor het transport van vloeibare en gasvormige media. Alle prestaties worden door eigen, hoog gekwalificeerde specialisten geleverd. Bovendien stellen we armaturen- en kleppentechniek beschikbaar voor het transport van gassen en vloeistoffen.

 • Planning, installatie en onderhoud van explosiegevaarlijke installaties (Ex-installaties)
 • Elektrotechnische uitrustingen voor explosiegevaarlijke installaties
 • Meet-, besturings- en regelingstechniek met zelfbeveiligde sensoriek en actoriek voor aardgas-, aardolie- en petrochemie
 • Planning, installatie en onderhoud van aramtuur- en kleppentechniek voor het transport van vloeistbare en gasvormige stoffen
 • Planning, programmering en visualisering van procesbesturingssystemen, incl. netwerktechniek
 • CAD-ondersteunde opstelling van documentaties in EPLAN, AutoCAD, ELCAD, Promis, E³
 • TÜV-geschoolde, onder staatstoezicht voor de mijnbouw bestelde medewerkers
 • Omvangrijke preventiemaatregelen voor de opslag van producten in explosiegevaarlijke omgevingen
 • 24-uur-service

Bouwstoffen-stenen-aarde

Voor ondernemingen uit de bouwstof-, steen- en aarde-industrie ontwikkelen we de modernste automatiseringsprocessen voor een duurzame en rendabele productie. Of menglijnen voor de fabricage van verschillende aarde-soorten en substraten, de fabricage van tegels voor de bouwindustrie of de betonfabricage. Wij zorgen voor de exacte aansturing van alle procedurestappen. We mikken daarbij op innovatieve, toekomstgerichte technologieën en garanderen daarmee uw concurrentiekracht op de markt.        

Staal- en metaalbouw

Ondernemingen uit de staal- en metaalbouw vervaardigen delen of componenten uit staal en andere metalen. Vaak produceren ze ook installaties, machines en prefabproducten uit deze grondstoffen. Naast de elektrotehcnische aansturing van het machinepark, de opname in procesbesturingssystemen en andere automatiseringstaken realiseren we voor ondernemingen uit deze branche ook warmteterugwinningsinstallaties. Want bij de bewerking van metalen ontstaat zeer veel proceswarmte die men zinvol kan benutten. Bijvoorbeeld om het gebouwencomplex te verwarmen. Ondernemingen leveren niet alleen een belangrijke bijdrage tot het milieu, maar doen ook de bedrijfskosten aanzienlijk dalen.

Referenties

Wilt u referenties?

Neem contact met ons op. Wij informeren u over actuele projecten in dit vakgebied.