Landbouw

In de professionele dierhouding spelen rendabiliteit, energie-efficiëntie en milieubewustzijn een grote rol. SCHULZ Systemtechnik concentreert zich op de productie van stalsystemen en biedt op maat gemaakte totaaloplossingen, van het ontwerp en de realisatie tot en met de service. Ook in de voorafgaande en navolgende domeinen beschikken we over uitgebreide competenties, zodat u van gangbare oplossingen kunt profiteren en uw waardecreatie kunt verhogen.

Meer informatie>>

 

Varkenshouderij

Voor de professionele varkenshouderij bieden we een uitgebreid assortiment voor de hele productieketen - van biggen tot mestvarkens, van de opstalling en het stalbeheer tot de milieutechniek. Daarbij stellen we hoge vereisten aan onze producten voor een hoge mate aan kwaliteit, functionaliteit en efficiëntie.

Meer informatie>>
Wij werken samen Fancom® >>

 

Varkenshouderij

In het domein van de biggenproductie spelen de fokmethode fokken en de bigggenkwaliteit een belangrijke rol. Voor een succesvolle kwekerij en houderij zijn diervriendelijke systemen en optimale technische voorwaarden zeer belangrijk. SCHULZ stelt daarom zeer hoge vereisten aan zijn stalinrichtingen, zoals stabiliteit en duurzaamheid, optimale hygiënevoorwaarden en het welzijn van de dieren.

 

Kwekerij van biggen en mestvarkens

Voor het succesvolle mesten van varkens biedt SCHULZ Systemtechnik de optimale stalinrichting. Innovatieve besturingssystemen garanderen optimale stalvoorwaarden voor een gezonde groei van de dieren. Individueel op de klant afgestemde oplossingen garanderen een optimale verzorging om de dieren in goede omstandigheden te houden.

 

Pluimveehouderij

Voor professionele pluimveehouderij leveren wij complete stalinrichtingen. Hier bieden wij voor elke houdvorm een omvangrijk productenprogramma om dieren optimaal te houden en te verzorgen - van de opstalling, het stalbeheern de ventilatie en de voertechniek, tot de milieutechniek. Onze systemen zijn op elkaar afgestemd en creëren zo optimale voorwaarden voor een rendabele productie van gevogelte.

Meer informatie>>
Wij werken samen Fancom® >>

 

Aankweek en houden van ouderdieren

SCHULZ Systemtechnik heeft het juiste concept voor een rendabele houderij voor ouderdieren. Diervriendelijke systemen bieden de hennen optimale omgevingen voor het leggen van eieren. Ze zijn gebaseerd op automatische afrolnesten met een beweeglijke vloer die slechts geringe mogelijkheden van het broeden mogelijk maakt. Nestmatten worden dagelijks gereinigd - wat een zeer hoge kwaliteit van de eieren garandeert. Voor het transport van de eieren bevindt zich aan de achterkant van het nest een geperforeerde eierband.

 

 

Broederij

Als onderneming voor de automatiseringstechniek beschikt SCHULZ Systemtechnik over de knowhow in de uitrusting van kwekerijbedrijven. Van het ontwerp en de engineering tot de technische uitrusting bieden we een omvangrijk vermogensspectrum.

 

Mesten van slachtkuikens

Met ons omvangrijke productenportfolio en innovatieve besturingssystemen creëren wij de basis voor optimale stalomstandigheden, een gezonde groei van de dieren en optimale bedrijfsresultaten. Van de adviesverlening en de realisatie tot de service staan we voor u klaar en bieden wij u innovatieve concepten voor individuele detailoplossingen tot complexe grote projecten.

 

Leghennen

We bieden opstallingssystemen voor kippen in volière, vrij uitlopende scharrelkipppen, biokweek en het houden van kippen in kleine groepen. Alle systemen houden rekening met de geldende KAT- en EU-voorschriften Solide constructies en een perfecte verwerking garanderen een lange levensduur en een hoog rendement Als totaalleverancier van systemen voor het kweken van dieren in landbouwbedrijven realiseren we de hele uitrusting, van de watervoorziening, de voersystemen tot het automatische rapen van de eieren. Bovendien bieden wij aan: Zit- en aanvliegstangen, geïntegreerde legnesten, ontmesting en verluchting van de mestbanden

Enten

SCHULZ biedt voor het kweken en mesten van kalkoenen diverse opstallingssystemen om de dieren optimaal te houden. Onze systemen zijn individueel op de betreffende behoeften afgestemd en waarborgen een probleemloos stalbedrijf. Met onze producten creëert u dus de belangrijke voorwaarden om uw dieren gezond te houden en optimale mestresultaten te behalen.

Kalkoenmesterij

Voor het kweken en mesten van kalkoenen bieden we het volledige spectrum rondom klimaat, voer, drenken, belichting, verwarming, elektro- en veiligheidstechniek en reiniging van de afvoerlucht. Daartoe automatiseren we de complete staltechniek, zodat uw dieren zich goed voelen en u een maximale opbrengst behaalt Uiterst comfortabel kunt u alles bedienen, controleren en automatisch optimaliseren Zo verkrijgt u  de verbinding tussen de vereisten van de moderne manier om dieren te houden en de voordelen van de IT-wereld. En nu kweekt uw dieren  veilig naar de toekomst toe en efficiënt.

Runderhouderij

Voor meer gezondheid en welzijn zorgen onze moderne staluitrustingen voor de rundveehouderij en bevorderen zo de melkprestatie van de dieren. Van de complete elektrische installatie en de modernste verlichtings- en verluchtingstechniek tot de automatische besturing van alle componenten, creëren we zo de beste voorwaarden voor optimale rendementen.

Toename van de rendabiliteit in de rundveehouderij (AGRILED pro16) >>
Toename van rendement in de rundveehouderij (AGRILED pro32) >>
Optimale verlichting in de melkveehouderij>>


 

Referenties

Wilt u referenties?

Neem contact met ons op. Wij informeren u over actuele projecten in dit vakgebied.