Energie / Milieu & Gebouwen

Ongeacht of het nu gaat om uniforme energieconcepten uit wind, fotovoltaïek en biogas, besturingssystemen voor de water- en afvoerwatereconomie, of om de techniek voor de efficiënte verlaging van de emissie en de verwerking van waadevolle stoffen. Met innovatieve systemen dragen we duurzaam bij tot de ontlasting van het milieu en verhogen we tegelijk de rendabiliteit en de concurrentiekracht van uw onderneming. Bovendien bieden we de modernste automatiseringsoplossingen voor gebouwen - van kantoorcomplexen en fabrieksinstallaties tot het woonpark.

Energieleverancier

Wij ondersteunen energieleveranciers (EL) bij een breed scala aan taken. Altijd met als doel een efficiënte en stabiele energievoorziening. Dat geldt zowel bij de energieverdeling, bij het energiebeheer als bij het gebruik van diverse energiebronnen. Wij realiseren de elektrotechnische infrastructuur - van middenspanningssystemen tot transformatoren of compacte stations tot e-laadtechniek voor gemeentelijke voorzieningen. Ook verzorgen wij voor veel energieleveranciers het onderhoud en de services.

Watereconomie

Voor de water- en afvalwatereconomie bieden we armatuur- en kleppentechniek en elektrotechnische uitrustingen voor het watertransport. Met ons omvangrijke onderdelenmagazijn en de 24-uur-service zijn een snel onderhoud en een snelle service gegarandeerd.

Waterleidingsbedrijven

Waterleidingsbedrijven hebben als taak drinkwater te bereiden en beschikbaar te stellen. Voor pompen, filters, waterbekkens, reservoirs en armaturen leven wij de complete elektrotechnische uitrusting. Bovendien richten we schakelkamers in met de noodzakelijke techniek, om drinkwater binnen het leidingnet te besturen en te controleren. Voor de eigen labo‘s die vaak in grotere waterleidingsbedrijven worden gebruikt,  sturen wij de analyseapparaten om te chemische en biologische samenstelling van het water te bepalen. Bovendien ontwikkelen we intelligente visualiseringssystemen die een eenvoudige  bediening en controle van de installatie garanderen. Gecombineerd met onze omvangrijke veiligheidstechnische oplossingen, profiteren de uitbaters van waterleidingbedrijven van een probleemloos en efficiënt bedrijfsverloop.

Afwateringstechniek

Wij besturen de stroom van het afvalwater en het regenwater uit nijverheidsbedrijven en industriële bedrijven om dit bijvoorbeeld naar de openbare riolering te leiden. Ons doordachte besturingstechnische knowhow stelt on in staat het vuile water volgens de behoeften op te nemen, te verzamelen en naar het afwateringssysteem te transporteren. Met intelligente pompbesturing, kleptechniek, vulpeilmeting, besturings- en regeltechniek, bouw van schakelkasten en SPS-programmering automatiseren we vele taken van de afwateringstechniek - voor een veilig en probleemloos bedrijf.

Zuiveringsinstallaties

De reiniging van afvoerwater gebeurt in zuiveringsinstallaties door complexe, meerfasige procedures. Wij automatiseren dit proces en bieden de daartoe noodzakelijke techniek. Van de pompbesturing via klep - en armatuurtechniek tot de visualisering van alle processen voor een intuïtieve bedrijfsvoering en controle. U profiteert van veilige processen voor een effectief bedrijfsverloop.

Afvaleconomie

Voor de afval- en recyclingbranche bieden we oplossingen voor het  automatische transport, de behandeling, bereiding, verwerking en verwijdering van afval en waardevolle stoffen. Ongeacht of het nu gaat om de efficiënt besturing van installaties voor het sorteren of het vermalen, om effectieve transportoplossingen, of om de elektrotechnische uitrusting van diverse installaties en systemen<. We kennen deze industrietak door en door en bieden automatiseringstechniek voor duurzame en voordelige processen.  

Overheidsinstanties

Voor een veiligere en efficiënte vervulling van de taken van autoriteiten en publieke diensten is een goed doordachte gebouwinfrastructuur uiterst belangrijk. Met innovatieve gebouwtechnologieën bieden wij betrouwbare systemen en integreren wij nieuwe en bestaande infrastructuren tot een eenheid. U kunt alles in de gebouwen gemakkelijk en betrouwbaar centraal sturen en dat met een minimale inzet van energie. Tot ons vermogensspectrum behoren onder meer Gebouwautomatisering, energiebeheer, lichttechniek, veiligheidstechniek, facility-management, netwerktechniek, energievoorziening en -verdelen, installatie, controle en onderhoud van elektrotechnische installaties. Uw voordeel: U hebt een contactpersoon voor de hele gebouwtechniek.

Scholingsinrichtingen

Ongeacht of het nu gaat om scholen, universiteiten of academies - maar scholingsinrichtingen stellen bepaalde vereisten aan de gebouwtechniek. Seminarieruimtes moeten met de moderne presentatietechniek uitgerust zijn, intelligente netwerktechniek om overkoepelend te kunnen werken voor diverse disciplines. Bovendien moeten licht, klimaat en zonnewering bijdragen tot een ideale leeratmosfeer Met veeleisende energie- en automatiseringstechniek brengen we intelligentie in het hele gebouwencomplex Ongeacht of het gaat om kantoren, werkruimtes, bibliotheken of mensa‘s – de complete technische uitrusting is gemakkelijk te sturen, te regelen en te controleren – ook volledig automatisch Geïntegreerd in een energiebeheersysteem wordt alles optimaal geregeld en worden de bedrijfskosten duidelijk gereduceerd.

Vastgoedbeheerders

U beheert talrijke immobiliën en wilt deze centraal controleren? Verwarming, verluchting, vensters - alles automatisch kunnen regelen? Met onze intelligente oplossingen voor gebouwautomatisering hebt u 24/24 uur de controle over uw gebouwen. U kunt ingangsdeuren en vensters beveiligen, camera‘s schakelen en controleren Uw complete veiligheidstechniek kan worden geautomatiseerd en is centraal bestuurbaar – ook mobiel via tablet of Smartphone.  Als er iets niet klopt, wordt u, een veiligheidsdienst of de politie automatisch geïnformeerd. Geheel zoals u dat wenst Bovendien zijn wij uw partner voor alle elektrotechnische werken in uw gebouwen. Ongeacht of het nu gaat om een installatie, onderhoud of reparatie Ongeacht of het nu gaat om een toegangscontrole, brandmeldingsinstallatie of een installatie voor inbraakmeldingen Wij zorgen voor de techniek in uw immobiliënbestand.

Referenties

Wilt u referenties?

Neem contact met ons op. Wij informeren u over actuele projecten in dit vakgebied.